Svenska nu

Nätverket Svenska nu är en prisbelönt brobyggare som arbetar för ett inkluderande, tvåspråkigt Finland.

Svenska nu lyfter in svenskan i finska klassrum och förmedlar kulturimpulser på svenska både från Sverige och det svenska Finland.

Svenska nu för även samman nyckelpersoner inom skolvärlden, som kan bidra till att utveckla en positiv attityd till svenskan och svenskundervisningen samt till ökade kontakter med Sverige.

Åbos borgmästare Minna Arve är ordförande för Svenska nu-nätverkets delegation.

Läs mera om Svenska nu här.


Prenumerera på Svenska nu:s nyhetsbrev

Få information om skolturnéer, läromaterial, lärarfortbildningar och aktuella evenemang: PRENUMERERA HÄR