Nätverket Svenska nu

Nätverket Svenska nu är en prisbelönt brobyggare som arbetar för ett inkluderande, tvåspråkigt Finland. Svenska nu lyfter in svenskan i finska klassrum och förmedlar kulturimpulser på svenska både från Sverige och det svenska Finland. Nätverket Svenska nu vill motivera och inspirera finskspråkiga barn och ungdomar i hela landet att våga använda svenska. Svenska nu verkar för ett tvåspråkigt Finland och engagerar sig i frågor som berör svenskundervisningen.

Nätverket Svenska nu är Hanaholmens, kulturcentrum för Sverige och Finland, största projekt. Svenska nu fungerar som ett interaktivt tvärsektoriellt nätverk mellan skolorna, lärarna, lärarutbildningarna och myndigheterna. Svenska nu består av en delegation som fungerar som ett representativt organ, en styrgrupp som ser över det strategiska arbetet samt ett arbetslag, placerat på Hanaholmen, som sköter den operativa verksamheten. Svenska nu finansieras med medel från den finska och svenska staten samt privata aktörer.

Svenska nu stödjer svenskundervisningen

Svenska nu stödjer svenskundervisningen i finskspråkiga skolor genom att erbjuda kostnadsfria skolbesök, teater- och musikföreställningar, utflykter, verkstäder och mycket mer! Utöver skolprogrammen skapar Svenska nu även kostnadsfria läromaterial för svenskundervisningen. Läromaterialen produceras för elever i olika åldrar och allt material får fritt användas i undervisningssyften. Därtill arrangerar Svenska nu aktuella fortbildningar och evenemang för lärare runtom i landet.

Vad gör Svenska nu?

  • Producerar överraskande programformer med intryck från Sverige och Svenskfinland.
  • Bjuder på kvalitetssäkrade workshops, föreläsningar och föreställningar som är anpassade för språkundervisningen.
  • Låter finskspråkiga elever möta svenska språket i autentiska och positiva situationer.
  • Förmedlar aktuella artister med varierande språkliga bakgrunder.
  • Skapar samhörighet och arbetsglädje bland svensklärarna i samarbete med andra aktörer.
  • Producerar kompletterande och relevant läromaterial för undervisningen.
  • Utövar påverkansarbete och deltar i samhällsdebatten om svenskundervisningen.

Läs mera om Svenska nu här.


Prenumerera på Svenska nu:s nyhetsbrev

Få information om skolturnéer, läromaterial, lärarfortbildningar och aktuella evenemang: PRENUMERERA HÄR