Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden.

Fonden, som leds av fonddirektör Gunvor Kronman i Finland och Mats Wallenius i Sverige, har till uppgift att främja de samhälleliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland och stimulera till ökat samarbete mellan länderna.

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier samt initierar och driver egen projektverksamhet.

Under år 2022 är ordförande f.d. landshövding Chris Heister (Sverige) och vice ordförande vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki (Finland).

Styrelse

Finska utskottet:

Anneli Jäätteenmäki (suppleant: Outi Alanko-Kahiluoto)

Stefan Wallin (suppleant: Veronika Honkasalo)

Johan Kvarnström (suppleant: Lauri Heikkilä)

Svenska utskottet

Chris Heister (suppleant: Martin Hårdstedt)

Jarmo Lainio (suppleant: Ola Kellgren)

Annika Hirvonen (suppleant: Emilia Töyrä)

Läs fondens årsberättelse här

Läs mera om fonden här.