Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden.

Fondens uppgift är att främja de samhälleliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland och stimulera till ökat samarbete mellan länderna.

Under år 2019 är minister Jan-Erik Enestam (Finland) och fd landshövding Chris Heister (Sverige) ordförande respektive vice ordförande för fonden.

Fonden, som leds av fonddirektör Gunvor Kronman i Finland och Mats Wallenius i Sverige, delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Därutöver initierar och driver fonden egen projektverksamhet.

Från vänster: Martin Hårdstedt, Annika Hirvonen Falk, Gunvor Kronman, Maarit Feldt-Ranta, Jan-Erik Enestam, Jarmo Lainio, Chris Heister, Tytti Isohookana-Asunmaa, Mats Wallenius.

Läs mera om fonden här