Kulturfonden för Sverige och Finland

 

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden.

Fonden, som leds av fonddirektör Gunvor Kronman i Finland och Mats Wallenius i Sverige, har till uppgift att främja de samhälleliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland och stimulera till ökat samarbete mellan länderna.

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier samt initierar och driver egen projektverksamhet.

Under år 2023 är ordförande vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki (Finland) och vice ordförande landshövding Lotta Finstorp (Sverige).

 

Styrelse

Finländska utskottet:

Anneli Jäätteenmäki (suppleant: Antton Rönnholm)

Stefan Wallin (suppleant: Veronika Honkasalo)

Anne-Mari Virolainen (suppleant: Lauri Heikkilä)

Svenska utskottet:

Lotta Finstorp (suppleant: Ola Kellgren)

Martin Hårdstedt (suppleant: Ann-Sofie Köping Olsson)

Anna Modéer Wiking (suppleant: Michael Johansson)

 

Läs mera om fonden här.