Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden.

Fondens uppgift är att främja de samhälleliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland och stimulera till ökat samarbete mellan länderna.

Under år 2020 är fd landshövding Chris Heister (Sverige) och minister Jan-Erik Enestam (Finland) ordförande respektive vice ordförande för fonden.

 

Fonden, som leds av fonddirektör Gunvor Kronman i Finland och Mats Wallenius i Sverige, delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier. Därutöver initierar och driver fonden egen projektverksamhet.

Läs mera om fonden här