Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden.

Fonden, som leds av fonddirektör Gunvor Kronman i Finland och Mats Wallenius i Sverige, har till uppgift att främja de samhälleliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland och stimulera till ökat samarbete mellan länderna.

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier samt initierar och driver egen projektverksamhet.

Under år 2020 är tidigare landshövding Chris Heister (Sverige) och minister Jan-Erik Enestam (Finland) ordförande respektive vice ordförande för fonden.

 

Styrelse

Finska utskottet:

Jan-Erik Enestam (suppleant: Veronika Honkasalo)

Anneli Jäätteenmäki (suppleant: Outi Alanko-Kahiluoto)

Johan Kvarnström (suppleant: Lauri Heikkilä)

Svenska utskottet

Chris Heister (suppleant: Martin Hårdstedt)

Jarmo Lainio (suppleant: Ola Kellgren)

Annika Hirvonen Falk (suppleant: Emilia Töyrä)

Läs mera om fonden här.