Kulturfonden för Sverige och Finland

Kulturfonden för Sverige och Finland är den största bilaterala fonden i Norden.

Fonden, som leds av fonddirektör Gunvor Kronman i Finland och Mats Wallenius i Sverige, har till uppgift att främja de samhälleliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland och stimulera till ökat samarbete mellan länderna.

Fonden delar ut aktivitetsbidrag och vistelsestipendier samt initierar och driver egen projektverksamhet.

Under år 2021  är ordförande vicehäradshövding Anneli Jäätteenmäki (Finland) och vice ordförande f.d. landshövding Chris Heister (Sverige).

 

Styrelse

Finska utskottet:

Anneli Jäätteenmäki (suppleant: Outi Alanko-Kahiluoto)

Stefan Wallin (suppleant: Veronika Honkasalo)

Johan Kvarnström (suppleant: Lauri Heikkilä)

Svenska utskottet

Chris Heister (suppleant: Martin Hårdstedt)

Jarmo Lainio (suppleant: Ola Kellgren)

Annika Hirvonen (suppleant: Emilia Töyrä)

Läs mera om fonden här.