Hanalys

Hanalys är ett politiskt seminarium på hög nationell och internationell nivå som arrangeras av Hanaholmen.

Tanken med seminariet är att diskutera finsk och nordisk utrikes- och säkerhetspolitik med ansvariga finska och svenska ministrar närvarande.