Hanalys

Hanalys är ett utrikespolitiskt debattforum som ordnades för första gången på Hanaholmen den 6 september 2017.

Forumet för samman politiska beslutsfattare med forskare, experter, affärsmän och analytiker. Debatten rör de utmaningar det internationella samfundet står inför samt hur Finland och Sverige kan bidra för att försöka tackla dem.

Det händer och sker hela tiden i våra bägge länders säkerhetspolitiska omgivning och trots delvis olika utgångspunkter har vi mycket gemensamt. Därför är Hanalys och Hanating utmärkta fora för en öppen dialog på hög nivå. Dessutom går diskussionen som ringar på vattnet då publiken för ut debatten över en bred front, konstaterar Finlands tidigare försvarsminister Stefan Wallin.

Enligt FN:s tidigare vice generalsekreterare Jan Eliasson är Hanalys och andra konferenser som Hanaholmen arrangerar centrala för de finsk-svenska utrikes- och säkerhetspolitiska diskussionerna, men effekterna stannar inte där. Hanaholmen har en central roll även för samtalen i den nordiska kretsen.

Norden är en viktig gruppering, både för oss själva och i ökande grad i den internationella politiken. Vårt samarbete är oerhört betydande och våra samhällsmodeller röner allt större intresse i världen. Det som Hanaholmen gör lämnar viktiga spår, konstaterar Eliasson.