Fonderna

Hanaholmen administrerar fyra nordiska fonder, varav den största är Kulturfonden för Sverige och Finland.

Kulturfonden för Sverige och Finland är samtidigt Hanaholmens huvudman, dvs. har det yttersta ansvaret för Hanaholmens verksamhet.

Läs mera om fonden här