VD Gunvor Kronman

Gunvor Kronman har en lång erfarenhet av ledarskap och internationella uppdrag.

I över 20 års tid har hon innehaft centrala positioner nationellt och internationellt inom såväl den privata, offentliga som ideella sektorn. Sedan 2003 är hon VD för Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland.

Gunvor Kronman arbetar också aktivt som styrelseordförande i bl.a. Konstsamfundet och Plan International samt som styrelseledamot i bl.a. Rand Europe och Åbo Akademi.

Ledarskap, strategisk planering, mentorskap och tvärsektoriella nätverk är några av Gunvor Kronmans specialområden. Hon har också förlänats ett flertal utmärkelser för främjande av förbindelserna mellan Sverige och Finland.

Gunvor Kronman är filosofie magister från Helsingfors universitet och Eisenhower Fellow.

Gunvor Kronman CV

Ladda ner foton på Gunvor Kronman