Hanaholmen i Sverige

Hanaholmens kulturcentrum strävar inte endast till att göra Sverige och svenska frågor kända i Finland, utan även Finland och finska frågor kända i Sverige. Det här gör Hanaholmen genom att som aktiv och engagerad aktör delta i relevanta och välbesökta evenemang i Sverige.

Almedalen

Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland deltar varje år i den så kallade politikerveckan i Almedalen i Visby på Gotland. Under veckan arrangerar Hanaholmen i samarbete med ett flertal partners olika diskussionstillfällen och evenemang där det sammanlagda publikantalet brukar uppgå till mellan 500 och 1 000 personer.

Evenemangen, som även brukar inkludera andra samarbetspartners än fonden, tangerar varje år aktuella teman om bland annat försvarssamarbete, utbildning, demokrati, migration, populism och radikalisering.

Bokmässan i Göteborg

Den årligen återkommande bokmässan i Göteborg är Nordens största i sitt slag.

Hanaholmen deltar i bokmässan genom att arrangera olika diskussionstillfällen och seminarier om aktuella samhällspolitiska och kulturella frågor. Ett flertal av evenemangen arrangeras i samarbete med andra finländska och svenska aktörer.

Läs mer om bokmässan här