Lärarfortbildning

Hanaholmen erbjuder kompetenshöjande fortbildning för lärare på alla skolstadier med fokus på utbildning, kulturkunskap och språk. Programmen omfattar allt från kortare seminarier till flera dagars konferenser och kurser.

En stor del av fortbildningen för svensklärarna arrangeras inom ramen för nätverket Svenska nu, som administreras av Hanaholmen. Dessutom medverkar regionala arrangörer, språklärarföreningar och utbildningsproducenter runtom i landet.

Svensklärarna i Finland rf:s sommarkurs är ett av de äldsta årligen återkommande evenemangen på Hanaholmen, men även det svensk-finska lärarförbundet har en lång tradition av att ordna fortbildningsdagar här.