Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region

Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region är en intensiv tre eller fyra dagars kurs och tävling med fokus på stadsplaneringsfrågor. Deltagarna består av 20-25 studenter från samtliga nordiska länder samt 5 doktorander, som fungerar som mentorer. Kursen ger 5 ECTS- poäng på mastersnivå.

Kursen vänder sig till studenter, lärare, professorer och andra ledande experter från de nordiska länderna som samlas för att dela tankar och idéer och samarbeta kring ett konkret stadsplaneringsprojekt som skall lösas genom tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt samarbete.

Målet med Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region är att studenterna skall fördjupa sina kunskaper inom området stadsplanering, lära sig arbeta i team samt få ökad insikt i hur konkreta problemställningar och projekt bör tacklas.

Projektet stöds av Nordplus Horizontal åren 2019-2021. Kurserna arrangeras i Tallinn, i Riga och i Stockholm.

Läs mera om Sustainable Cities in the Nordic-Baltic Region 2021 här