Språk och utbildning

Hanaholmens uppdrag definieras av ett bilateralt avtal mellan Sverige och Finland: att främja samarbetet mellan de båda länderna.

För att uppfylla sina åtaganden arrangerar Hanaholmen ett stort antal seminarier, föreläsningar och diskussionstillfällen för privatpersoner, offentliga- och privata organisationer, universitet och högskolor, myndigheter och företag.