Mera konst!

Projektet Mera konst! sammanförde kommuner från Sverige och Finland för att diskutera sätt att upphandla konst i de offentliga utrymmena. Projektets aktiviteter ägde rum under 2017-2018.

Goda rekommendationer och erfarenheter från Mera konst!-projektet har nu sammanställts i en publikation som går att ladda ner som pdf i länken nedan. Målsättningen är att synliggöra olika sätt att arbeta med konst i svenska och finska kommuner. Publikationen är riktad till kommuner som vill utveckla sin sakkunskap som konstbeställare. Den tar tag i den offentliga konsten utifrån följande synvinklar:

  • Den offentliga konstens värdegrund: varför är konst viktigt?
  • Offentlig konst som arbete: konstnärens möjligheter vid konstprojekt
  • Den offentliga konstens praxisar i Finland och Sverige: hur kommunerna införskaffar konst
  • Rekommendationer på hur man kan organisera konstkompetens över kommunens sektorgränser i Sverige och Finland

 

Mera konst! -projektet producerades av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland med finansiering av utbildnings- och kulturministeriet i Finland samt Kulturfonden för Sverige och Finland.

Här kan du ladda ner publikationen på svenska:

Pulkkinen, Miisa: Mera konst! Kommuner som beställare av offentlig konst i Finland och Sverige: erfarenheter och goda exempel. Redigering: Aino Kostiainen, översättning från finska: Emilia Siltavuori och Robin Valtiala. Hanaholmen, Esbo 2019.

Här kan du ladda ner publikationen på finska:

Pulkkinen, Miisa: Mera konst! Kunnat julkisen taiteen tilaajina Suomessa ja Ruotsissa: kokemuksia ja hyviä käytäntöjä. Toim. Aino Kostiainen. Hanasaari, Espoo 2019.

 


Mera konst!-avslutningsseminarium arrangerades den 29 oktober 2018
Seminarieprogram

Material från seminariet Mera konst! i Tammerfors den 8 maj 2018: Från statyer till tunnlar, muraler och spårvagnar – den offentliga konstens utmaningar i Tammerfors
Anteckningar från seminariet (på finska, sammanfattning på svenska)
Seminarieprogram
Ut med konsten! – en video om Göteborg Konst
Aamulehtis artikel om seminariet (på finska)

Videoinspelning från seminariet Offentlig konst i Sverige och Finland – från visioner till konkreta projekt, Finlandsinstitutet i Stockholm den 19 mars 2018
Se videoinspelningen

Material från seminariet Mera konst! i Björneborg den 20 oktober 2017: hur, var och varför konst?
Anteckningar från seminariet (på finska, sammanfattning på svenska)
Seminarieprogram
Ulrika Liljenström: Enprocentregeln i praktiken – exempel från Lunds kommun
Daniel Nagy: Stadsplanering och konst
Anni Saisto: Den offentliga konstens processer ur det kommunala konstmuseets synvinkel
Marjo Heino: Offentlig konst med procentprincip i Björneborg och i övriga Satakunta

Material från evenemanget Mera konst! på Hanaholmen den 11 september 2017
Anteckningar från seminariet (på finska med sammanfattning på svenska)
Mårten Castenfors PowerPoint-presentation

Material från seminariet Mera konst! i Sibbo den 15 maj 2017
Anteckningar från seminariet (på finska, sammanfattning på svenska)

Material från seminariet Mera konst! i Karleby den 16 mars 2017
Anteckningar från seminariet

Modelldokument som används av Stockholm konst:
Budgetkalkyl för ett mellanstort konstprojekt
Konstprogram för Vasa Real
Modellkontrakt
Arbetsprocess i ett konstprojekt