Mera konst! i Tammerfors

Arbetarmuseet Werstas auditorium, Väinö Linnan aukio 8, Tammerfors

|
8.5.2018 10:00 - 15:00

Välkommen till ett aktuellt Mera konst!-seminarium om offentlig konst i Tammerfors.

Från statyer till tunnlar, muraler och spårvagnar – den offentliga konstens utmaningar i Tammerfors

Under seminariet får vi bland annat bekanta oss med konstarbetet i Göteborg, som presenteras av chefen för Göteborg Konst Cecilia Borgström-Fälth. Seminariet modereras av konsthistorikern och -kritikern Maaria Salo.


PROGRAM

9:30 Morgonkaffe

10:00 Välkommen
Biträdande borgmästare Johanna Loukaskorpi, Tammerfors stad
Programkoordinator Aino Kostiainen, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

10:15 Den offentliga konsten i Göteborg: konstprojekt och arbetsmetoder
Cecilia Borgström-Fälth, chef, Göteborg Konst

11.15 Procentprincipens möjligheter
Specialsakkunnig Henri Terho, Centret för konstfrämjande i Finland

11:45 Procentkonst, offentlig konst – bildkonst för stadsborna: praxis och utmaningar   
Museichef Taina Myllyharju, Tammerfors konstmuseum

12:05 Lunch (på egen bekostnad)

13:00 Kommunikation i samband med offentliga konstprojekt
ROP-gruppen (Tuomo Rosenlund och Pekko Orava)

13:30 Tammerfors spårvagnar – konstens möjligheter
Projekt-ingenjör Antti Haukka, Tammerfors stad

14:00 Paneldiskussion
I panelen medverkar bildkonstnär Tuula Lehtinen, bildkonstnär Tuomo Rosenlund, kultur- och fritidsdirektör Lauri Savisaari, Tammerfors stad, specialsakkunnig Henri Terho, Centret för konstfrämjande i Finland samt bildkonstnär och formgivare Vesa Varrela.

15:00 Slut


Mera konst! är ett projekt som samlar kommuner från Sverige och Finland för att jämföra olika sätt att införskaffa och upphandla konst till de offentliga rummen.

Under 2017 och 2018 arrangerar Mera konst! ett flertal öppna seminarier i olika kommuner runtom i Finland. De medverkande kommunerna, som valdes genom öppen ansökan, är Karleby, Björneborg, Tammerfors, Riihimäki, Sibbo och Tavastehus.

Mera konst!-projektet, som finansieras med hjälp av medel från undervisnings- och kulturministeriet och Kulturfonden för Sverige och Finland, pågår till slutet av 2018.

Fritt inträde. Anmäl dig senast den 3 maj 2018 via länken nedan.

Tilläggsinformation: Programkoordinator Aino Kostiainen, +358 (0)40 551 9933, aino.kostiainen(at)hanaholmen.fi

Bild: Jari Kuusenaho/Tammerfors konstmuseum