Nordiska pärlor – pärlekurser

Hanaholmen, Voksenåsen, Schaeffergården och Lysebu är fyra bilaterala kulturcentra i Norden som tillsammans bildar nätverket nordiska pärlor.

I flera decennier har de här kulturcentren samarbetat kring ett flertal olika projekt och program. En central del av samarbetet är det gemensamma kursutbud som erbjuds lärarstudenter i hela Norden. I det här programmet medverkar även Biskops Arnö, Nordens Folkhögskola i Sverige.

Målsättningen med pärle-kurserna är att öka intresset för språk och kultur genom en kort vistelse i ett annat nordiskt land och genom att delta i en kurs på ett av grannspråken. Tanken med kurserna är att visa de blivande lärarna hur nära de skandinaviska språken står varandra. Dessutom erbjuds lärarna kunskapsunderlag för Norden-undervisning och hjälp med att etablera nordiska nätverk.