Historia

När Sverige i samband med Finlands jubileumsår 1967 beslöt efterskänka 100 miljoner kronor i krigstida skulder krävde detta en gengåva. Regeringen i Finland beslöt då inrätta ett gemensamt administrerat kulturcentrum för att utveckla samarbetet mellan länderna.

Kulturcentrets placering var föremål för långa diskussioner i både Finland och Sverige. Finlands president Urho Kekkonen förespråkade ett centrum på Sveaborg, en gammal svenskbyggd fästning, numera stadsdel i Helsingfors. I Sverige förhöll man sig däremot negativt till Sveaborg och istället godkändes placeringen på Hanaholmen med siffrorna 93-67.

Tomten på Hanaholmen ägdes av Stiftelsen för Åbo Akademi, efter ett testamente från bryggarsonen Nicholas Sinebrychoff. Den finska regeringen förhandlade fram ett avtal och köpte tomten. Redan innan huset stod färdigt inledde centret sitt arbete i en kontorslokal på Mechelingatan i Helsingfors.

Kulturcentret på Hanaholmen invigdes den 1 juni 1975 av Konung Carl XVI Gustaf och president Urho Kekkonen. Byggnaden är planerad av arkitekt Veikko Malmio och den ursprungliga inredningen av professor Yrjö Sotamaa.