Globsol

Globsol är ett forum för svenska och finska unga i åldern 18–22. Syftet med Globsol, som arrangeras varje år i november, är att deltagarna skall skapa nya kontakter och samarbeta kring aktuella frågor i workshops samt genom föreläsningar och diskussioner.

Globsol följer varje år ett nytt tema som är övergripande för alla deltagare. I de enskilda arbetsgrupperna fördjupar man sig därefter ytterligare i specifika ämnen. Deltagarna får med sig konkreta verktyg för att kunna fortsätta med sitt engagemang efter forumet.

Globsol står för global solidaritet och är som namnet antyder ett politiskt obundet forum som är öppet för alla.

Läs mera om Globsol här