Globsol

Om Globsol

Globsol är en bilateral utbildningshelhet för gymnasieelever från Sverige och Finland. Globsol ämnar stärka det bilaterala samarbetet mellan Sverige och Finland genom att:

  • Fungera som en mötesplats där unga tillsammans får lära sig om årligen varierande aktuella teman
  • Bidra till en förståelse om hur samarbetet mellan våra länder fungerar idag och kan utvecklas för att motsvara dagens, och framtidens utmaningar både lokalt och globalt.
  • Erbjuda möjlighet att lära sig mer om det andra landets kultur, historia och samhälle och lära känna nya människor från grannlandet

Deltagarna får ta del av en interaktiv utbildningshelhet och genom olika slags praktiska övningar utveckla sin samarbetsförmåga och andra kompetenser med målet att rusta deltagarna med verktyg för ett fortsatt samhällsengagemang.  Eftersom programmet huvudsakligen hålls på engelska ges deltagarna även möjlighet att utveckla sina språkkunskaper.

Program

2023 samarbetar Hanaholmen med Porkkalan lukio i Finland och Nyköpings Enskilda gymnasium i Sverige. Globsols innehåll planeras i nära samverkan med de medverkande skolorna så att den kompletterar och stöttar den ordinarie undervisningen om framför allt samhällskunskap.  Helheten består av förberedande digitala träffar och föreläsningar på hösten och kulmineras i en fysisk tvådagarsträff på Hanaholmen varje november. Temat för den fysiska träffen varierar från år till år och 2023 är temat ”Unga, fred och säkerhet”.

Bakgrund

Globsol initierades av Kulturfonden för Sverige och Finland år 2005 och Hanaholmen har sedan dess arrangerat programmet i samarbete med olika partnerorganisationer kring en rad olika teman.

Sedan 2023 riktas Globsol mer tydligt till gymnasieskolor och verkar som en del av, eller komplement till, deras samhällskunskapsundervisning.