Effektrapport

Hanaholmens effektrapport ger läsaren en inblick i Hanaholmens arbete. Den visar besökssiffror och resultat och pekar på exempel där Hanaholmens projekt och program skapat mervärde för det svensk-finska samarbetet.

Allt det mångsidiga arbete som Hanaholmen utför ryms inte med i rapporterna, men läsaren får ändå en god inblick i hur Hanaholmen förverkligar sitt samhälleliga uppdrag.

Hanaholmen på bokmässan i Göteborg

Läs mera om Hanaholmens arbete här:

Hanaholmens effektrapport 2023 

Hanaholmens effektrapport 2022

Hanaholmens effektrapport 2021

Hanaholmens effektrapport 2020

Hanaholmens effektrapport 2019

Hanaholmens effektrapport 2018

Hanaholmens effektrapport 2017