Effektrapport

Pandemiåret 2020 var ett utmanande år för Hanaholmen, men inte utan ljusglimtar.

Efter den ofrivilliga pandemistängningen öppnade programverksamheten upp med besked i juni med ett digitalt toppmöte mellan de tidigare stats- och utrikesministrarna Carl Bildt och Alexander Stubb.

Därefter digitaliserades verksamheten i rekordfart och Hanaholmen kunde bjuda på ett stort antal webbinarier om politik, försvar, utbildning, konst och litteratur.

I samarbete med Kulturfonden för Sverige och Finland tog Hanaholmen under året också initiativ till ett av sina genom tiderna mest ambitiösa projekt.

Det så kallade Hanaholmen-initiativet är ett nytt sektoröverskridande krisberedskapsprogram, som skall stärka den civila krishanteringsförmågan i Sverige och Finland.

Programmet, som fått uttryckligt stöd av såväl Finlands som Sveriges statsministrar Sanna Marin och Stefan Löfven, utförs i samarbete med Försvarshögskolan i Stockholm och Säkerhetskommittén i Finland och inleds hösten 2021.

 

Läs mera om Hanaholmens arbete här:

Hanaholmens effektrapport 2020

Hanaholmens effektrapport 2019

Hanaholmens effektrapport 2018

Hanaholmens effektrapport 2017