Vaikuttavuusraportti

Vaikuttavuusraportti antaa lukijalle yleiskuvan Hanasaaren saavuttamista tuloksista. Mikä vaikutus
työllämme on ollut? Keitä henkilöitä ja mitä tahoja olemme saavuttaneet?

Minkälainen vastaanotto seminaareillamme on ollut ja miten ne ovat vaikuttaneet yhteiskunnassa käytävään keskusteluun?

Hanasaaren vaikuttavuusraportti 2017