Yhteiskunta ja elinkeinoelämä

Hanasaaren tehtävänä on edistää Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä kulttuurin, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän aloilla.

Hanasaari saattaa yhteen ihmisiä ja organisaatioita ja huolehtii siitä, että tapahtumissa otetaan konkreettisia edistysaskeleita. Tavoitteena on syventää Suomen tuntemusta Ruotsissa ja päinvastoin.