Hanalys

Hanalys on ulkopoliittinen keskustelufoorumi, joka järjestettiin ensimmäistä kertaa Hanasaaressa 6. syyskuuta 2017.

Foorumi saattaa yhteen poliittisia päättäjiä ja tutkijoita, asiantuntijoita, liikemiehiä ja analyytikoita. Keskustelu koskee kansainvälisen yhteisön tulevia haasteita ja sitä, miten Suomi ja Ruotsi voivat olla osallisina niiden kohtaamisessa.

Molempien maiden turvallisuuspoliittisessa ympäristössä tapahtuu koko ajan paljon, ja vaikka näkökulmamme ovat osaksi erilaiset, meillä on paljon yhteistä. Siksi Hanalys ja Hanakäräjät ovat erinomaisia foorumeita avoimelle, korkeatasoiselle dialogille. Lisäksi keskustelu leviää monille tahoille, kun yleisö vie sitä eteenpäin, Suomen entinen puolustusministeri Stefan Wallin huomauttaa.

YK:n entisen varapääsihteerin Jan Eliassonin mielestä dialogia ja avointa keskustelua tarvitaan kautta koko linjan. Hanalys ja muut Hanasaaressa järjestettävät konferenssit ovat keskeisessä asemassa Suomen ja Ruotsin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevissa keskusteluissa, eivätkä niiden vaikutukset lopu siihen. Hanasaarella on keskeinen rooli myös Pohjoismaiden välillä käytävässä keskustelussa.

Pohjoismaat ovat tärkeä ryhmä sekä meille itsellemme että kasvavassa määrin myös kansainväliselle politiikalle. Yhteistyömme on äärettömän tärkeää, ja meidän yhteiskuntamallimme herättävät kasvavaa kiinnostusta maailmalla. Hanasaaren toiminta jättää tärkeitä jälkiä, Jan Eliasson toteaa