Korkeakoulut ja tutkimus

Korkeakouluyhteistyö edistää Suomen ja Ruotsin välistä vuoropuhelua korkeakoulutukseen liittyvissä ajankohtaisissa kysymyksissä.

Se tarjoaa yliopistoille ja yksittäisille koulutusohjelmille mahdollisuuksia solmia uusia kontakteja ja hyödyntää toistensa tutkimustuloksia.

Keskeisiä teemoja ovat kansainvälistyminen ja korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus.