Strategia

Hanasaaren toimintaperiaatteena on välittää tietoa suomalais-ruotsalaisen yhteistyön hyödyistä sekä vahvistaa suomalaisten yhteenkuuluvuutta muiden Pohjoismaiden kanssa. Se toimii sillanrakentajana ruotsalaisille Suomeen ja suomalaisille Ruotsiin.

Hanasaaren toimintastrategiassa vuosille 2017–2020 painottuu Hanasaaren yleinen tehtävä eli Suomen ja Ruotsin välisen yhteistyön edistäminen kulttuurin, yhteiskunnan ja elinkeinoelämän aloilla. Strategiassa nostetaan lisäksi esille seuraavat suuntaviivat:

  • rauha, turvallisuus ja osallistaminen
  • kulttuuri, tieto ja koulutus
  • kestävä hyvinvointi.

Hanasaaren strategian voi ladata tästä