Hana Academy

Hanasaaren ja Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yhteinen HanaAcademy työskentelee aktiivisesti edistääkseen yhteistyötä ja tietojenvaihtoa Suomen ja Ruotsin välillä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen alalla.

Vuoden 2010 alusta alkaen projekti on luonut useita uusia verkostoja ja lisännyt rajat ylittävää yhteistyötä monissa tutkimusprojekteissa.

Hankkeen tavoitteet:

  • edistää koulutuksen ja tutkimuksen laatua Suomessa ja Ruotsissa kahdenvälisen kokemustenvaihdon ja ajankohtaisten kysymysten kautta
  • luoda pitkäjänteisiä verkostoja koulutuksen ja tutkimuksen eri toimijoille
  • luoda mielekästä toimintaa yhteistyölle, joka vastaa molempien maiden tarpeisiin
  • edistää yhteiskunnallista vaikuttavuutta korkeakoulusektorin ja ympärillä olevan yhteiskunnan välillä, kokoamalla yhteen avainhenkilöitä korkeakouluista, koulutuksen ja tutkimuksen kentiltä, virastoista ja etujärjestöistä yhteisiin keskusteluihin, tapahtumiin ja koulutuksiin.

Projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat virkamiehet, poliitikot, rehtorit sekä esikoulujen, perusopetuksen ja korkeakoulutuksen opettajat ja hallintovirkamiehet.

Keskeisiä toimintamuotoja ovat korkeakoulupoliittinen keskustelusarja, kielikoulutuskysymyksiä ja opettajakoulutusta käsittelevät seminaarit sekä yhteistyö opettajien täydennyskoulutukseen liittyen.