Hanaholmen-aloite

MIKÄ HANAHOLMEN-ALOITE ON?

Hanaholmen-aloite on monialainen bilateraalinen kriisivalmiusohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa siviilipuolen kriisinhallintakykyä Ruotsissa ja Suomessa ja edistää maiden välistä yhteistyötä siviilikriisien varautumisessa ja hallinnassa. Hanaholmen-aloite toteutetaan yhteistyössä Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun (Försvarshögskolan) ja Suomen turvallisuuskomitean kanssa ja sitä tukevat Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja maiden hallitukset.

Kriisivalmiusohjelma käynnistettiin vuonna 2021 vahvistamaan eri sektoreiden kahdenvälistä yhteistyötä siviilikriisivalmiuden puitteissa, ja siksi kaikki tärkeät yhteiskunnan osa-alueet ovat mukana yhdessä ja samassa ohjelmassa. Ohjelma perustuu muihin olemassa oleviin sektoriyhteistöihin, kuten Hagan pelastusyhteistyöhön ja Svalbard-yhteistyöhön terveydenhuollon saralla. Ainutlaatuista Hanaholmen-aloitteessa on se, että se on monialainen ja kattaa kaikki yhteiskunnan osa-alueet, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän.

ALOITTEEN KOULUTUSOSA

Kriisivalmiusohjelman koulutusosa perustuu kolmesta pilarista: tieto, kontakti ja koordinaatio.

  • Maiden kriisivalmiusjärjestelmien, -menettelyjen ja ajankohtaisten asioiden tuntemus.
  • Sektoreita ja rajoja ylittävät henkilökohtaiset kontaktit.
  • Yhteistyön ja koordinoinnin mahdollisuuksien tehostaminen ja tunnistaminen tulevien kriisien varalta.

Koulutuksen aikana tehdään synteesityö, joka esitellään korkean tason foorumissa. Työn tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita, joita tarvitaan tulevien kriisien hallintaan ja tehokkaan bilateraalisen yhteistyön hyödyntämiseen.

Koulutus on korkeatasoinen kurssi, joka on suunnattu eri alojen strategiseen päätöksentekoon osallistuville ja siviilikriisinhallintaa käsitteleville avainhenkilöille. Koulutus koostuu kahdesta moduulista (kummatkin kestävät kolme päivää), joista yksi järjestetään Suomessa ja toinen Ruotsissa. Kurssilla on 20-30 eritaustaista osallistujaa ja osallistujamäärä jakautuu tasaisesti maiden välillä.

Lataa vuoden 2023 esite tästä

HANAHOLMEN-ALOITTEEN KORKEAN TASON FOORUMI

Korkean tason foorumi kokoaa yhteen keskeiset kriisinhallinnan ja -valmiuden päättäjät. Foorumi on suunnattu valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason päättäjille sekä muille tärkeille valmiustoimijoille, kuten elinkeinoelämän, politiikan, kansalaisyhteiskunnan, joukkotiedotusvälineiden ja yliopistomaailman toimijoille (tutkijoille). Foorumiin osallistuvat myös koulutusosaston osallistujat. Tavoitteena on, että korkean tason foorumi käsittelee koulutusohjelman aikana esiin tulleita havaintoja ja suosituksia ja välittää näin eteenpäin näkemyksiä ja ehdotuksia yhteistyön vahvistamiseksi.

HANAHOLMEN-ALOITE LEHDISTÖSSÄ JA MEDIASSA

 

 

Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman kertoo Hanaholmen-aloitteesta:

 

Projektijohtaja Pär Lager, Turvallisuuskomitean pääsihteeri Petri Toivonen, Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun rehtori Robert Egnell sekä koulutusyksikön johtaja Jan Eldeblad.