Hanaholmen-aloite

MIKÄ HANAHOLMEN-ALOITE ON?

Hanaholmen-aloite on monialainen bilateraalinen kriisivalmiusohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa siviilipuolen kriisinhallintakykyä Ruotsissa ja Suomessa ja edistää maiden välistä yhteistyötä siviilikriisien varautumisessa ja hallinnassa. Hanaholmen-aloite toteutetaan yhteistyössä Ruotsin Maanpuolustuskorkeakoulun (Försvarshögskolan) ja Suomen turvallisuuskomitean kanssa ja sitä tukevat Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto ja maiden hallitukset.

Kriisivalmiusohjelma käynnistettiin vuonna 2021 vahvistamaan eri sektoreiden kahdenvälistä yhteistyötä siviilikriisivalmiuden puitteissa, ja siksi kaikki tärkeät yhteiskunnan osa-alueet ovat mukana yhdessä ja samassa ohjelmassa. Ohjelma perustuu muihin olemassa oleviin sektoriyhteistöihin, kuten Hagan pelastusyhteistyöhön ja Svalbard-yhteistyöhön terveydenhuollon saralla. Ainutlaatuista Hanaholmen-aloitteessa on se, että se on monialainen ja kattaa kaikki yhteiskunnan osa-alueet, mukaan lukien kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän.

ALOITTEEN KOULUTUSOSA

Kriisivalmiusohjelman koulutusosuus perustuu kolmeen pilariin: tieto, kontakti ja koordinaatio.

  • Maiden kriisivalmiusjärjestelmien, -menettelyjen ja ajankohtaisten asioiden tuntemus.
  • Sektoreiden ja rajojen ylittävät henkilökohtaiset kontaktit.
  • Yhteistyön ja koordinoinnin mahdollisuuksien tehostaminen ja tunnistaminen tulevien kriisien varalta.

Koulutuksen aikana tehdään synteesityö, joka esitellään korkean tason foorumissa. Työn tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita, joita tarvitaan tulevien kriisien hallintaan ja tehokkaan bilateraalisen yhteistyön hyödyntämiseen.

Koulutus on korketasoinen kurssi, joka on suunnattu eri alojen strategiseen päätöksentekoon osallistuville ja siviilikriisinhallintaa käsitteleville avainhenkilöille. Koulutus koostuu kahdesta moduulista (kumminkin kestää kolme päivää), joista yksi järjestetään Suomessa ja toinen Ruotsissa. Kurssilla on 20–30 eritaustaista osallistujaa ja osallistujamäärä jakautuu tasaisesti maiden välillä.

Lataa vuoden 2022 esite tästä

HANAHOLMEN-ALOITTEEN KORKEAN TASON FOORUMI

Korkean tason foorumi kokoaa yhteen keskeiset kriisinhallinnan ja -valmiuden päättäjät. Foorumi on suunnattu valtakunnallisen, alueellisen ja paikallisen tason päättäjille sekä muille tärkeille valmiustoimijoille, kuten elinkeinoelämän, politiikan, kansalaisyhteiskunnan, joukkotiedotusvälineiden ja yliopistomaailman toimijoille (tutkijoille). Foorumiin osallistuvat myös koulutusosaston osallistujat. Tavoitteena on, että korkean tason foorumi käsittelee koulutusohjelman aikana esiin tulleita havaintoja ja suosituksia ja välittää näin eteenpäin näkemyksiä ja ehdotuksia yhteistyön vahvistamiseksi.

HANAHOLMEN-ALOITE LEHDISTÖSSÄ JA MEDIASTA

Hanaholmen-aloitteen lehdistötiedotteet​
​Hanaholmen-aloitteen suositukset kriisivalmiuden vahvistamiseksi Ruotsissa ja Suomessa (marraskuu 2021)

Ruotsinkielinen video: Hanasaaren TJ Gunvor Kronman keskustelee Hanaholmen-aloitteesta yhdessä entisten suurlähettiläiden Anders Ljunggrenin ja Peter Stenlundin kanssa (helmikuu 2021)
QandA: kriisivalmius- ja varautumisohjelma (tammikuu 2021)
Pääministereiden Marin ja Löfven yhteinen lausunto (tammikuu 2021)
Taustamuistio (20.11.2020)

 

 

Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman kertoo Hanaholmen-aloitteesta:

 

Projektijohtaja Pär Lager, Turvallisuuskomitean pääsihteeri Petri Toivonen, Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman, Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun rehtori Robert Egnell sekä koulutusyksikön johtaja Jan Eldeblad.