Finansiering

Hanaholmen är en allmännyttig organisation som finansieras genom:

  • Statsbidrag från Sverige och Finland
  • Verksamhetsbidrag av huvudmannen Kulturfonden för Sverige och Finland
  • Övriga bidrag från samarbetspartners, stiftelser, fonder och sponsorer
  • Intäkter från Hanaholmens konferens-, restaurang-, och hotellverksamhet

Hanaholmens fastighet tjänar i första hand kulturcentrets behov. Den kapacitet som inte behövs för bilateral eller nordisk verksamhet säljs till utomstående kunder.

Fastigheten ägs av finska staten och har överlåtits till Kulturfonden för Sverige och Finland, som är Hanaholmens huvudman.