Kulturfonden for Finland og Danmark

 

Kulturfonden for Finland og Danmark skal fremme kontakten og kulturudvekslingen mellem Danmark og Finland, samt øge det gensidige kendskab de to lande imellem.

Fonden bevilger økonomiske bidrag til enkeltpersoner, organisationer og foreninger til forskellige samfunds- og kulturprojekter. Midler bevilges til samarbejde indenfor kunst og kultur, til videnskabelig forskning (især indenfor humaniora og samfundsvidenskaberne), til studierejser for grupper af studerende og skoleelever, samt til studier af kulturelle, sociale og økonomiske forhold i det andet nordiske land.

Kulturfonden for Finland og Danmark blev grundlagt i 1982.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har syv medlemmer. De finske bestyrelsesmedlemmer udpeges af Undervisnings- og kulturministeriet i Finland. 2024-2026 repræsenterer følgende medlemmer Finland: Formand, ambassadør Vesa Vasara og bestyrelsesmedlemmerne, Managing Director Niina Bergring, kommunikationsdirektør Mary Gestrin og Leading Consultant Henrik Möller.

De danske bestyrelsesmedlemmer udpeges af Udenrigsministeriet i Danmark. Følgende medlemmer repræsenterer Danmark: næstformand, musiker, kulturdebattør og direktør Christian Have og bestyrelsesmedlemmerne forfatter og digter Martin Glaz Serup og tidl. minister, fmd. f. Det Kongelige Teater Bertel Haarder.

Administrerende direktør Gunvor Kronman er fondens generalsekretær.

Hvad kan man søge støtte til?

Midler bevilges først og fremmest til aktiviteter med formål at:

 • formidle, udvikle og øge forståelsen for landenes kulturliv
 • øge kendskabet til og kontakten mellem de to lande
 • øge interessen for det finske sprog i Danmark og for det danske sprog i Finland
 • øge kundskaben om landenes fælles historie og deres videre samfundsudvikling
 • belyse fremtidige udfordringer og muligheder indenfor landenes erhvervsliv, samfundsudvikling og kulturliv

Hvad bør kendetegne projektets aktiviteter?

Der prioriteres aktiviteter som:

 • udvikler eksisterende samarbejde og finder nye områder/netværk/målgrupper med potentiale til en fremtidig interaktion mellem de to lande
 • gennemføres/formidles på steder i Danmark/Finland hvor fondens støtte kan være til udpræget nytte
 • er nyskabende, ikke gennemført før, giver nye perspektiver og formidler ny kundskab, nye videnskabelige erkendelser om Danmark/Finland og de dansk-finske relationer
 • har potentiale til at få en langvarig virkning
 • øger interessen for Finland i Danmark – og vice versa – i den offentlige debat

Hvad kan man ikke søge bidrag til?

Aktiviteten skal have et tydeligt bilateralt formål. Hvis det ikke er tilfældet, afvises ansøgningen. Der bevilges ikke støtte til aktiviteter, der allerede er påbegyndt/gennemført inden fonden har truffet sin afgørelse. Fonden bevilger normalt heller ikke støtte til:

 • teknisk udstyr, materialeomkostninger, reparationer, byggeri, monumenter eller lignende
 • administrations- eller lønudgifter som ikke står i direkte sammenhæng med gennemførelsen af projektet
 • studier på folkeskole-, gymnasie- eller højere uddannelsesniveau, med mulighed for at få uddannelsesstøtte
 • udvekslingsstudier, praktik og elevudveksling
 • sportsarrangementer

Fondens retningslinjer

Her kan du hente fondens generelle retningslinjer for bidragene.

Sæt dig gerne ind i hvad der tidligere er ydet støtte til, under overskriften ”Se beviljade bidrag”.

Udbetalingen af det bevilgede bidrag

Udbetalingen af de bevilgede midler sker ved en elektronisk anmodning om rekvisition via ansøgningsportalen. Udsættelse af tidspunktet hvor bidraget udnyttes kræver en særskilt skriftlig ansøgning. Det samme gælder er ved ændring af formålet for bidraget.

Ansøg om bidrag her