Bilateraalinen Barometri

Bilateraalinen barometri on Hanasaaren suomalais-ruotsalaisen kulttuurikeskuksen ja sen päämiehen Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston yhteistyön tulos. Barometri sisältää tilastoja Suomen ja Ruotsin välisestä yhteistoiminnasta sekä maittemme asemasta Pohjolassa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Tärkeä osa barometriä ovat Suomessa ja Ruotsissa tehdyt kyselytutkimukset, jotka valottavat väestön näkemyksiä maiden välisestä yhteistoiminnasta ja luottamuksesta sekä antavat kuvan väestön naapurimaan tietämyksestä ja mielenkiinnosta naapurimaata kohtaan.

Barometri

Analyysi Suomen ja Ruotsin vuorovaikutuksesta

Lue täältäBarometri

Seuraavat askeleet

Miten hyödyntää myönteistä mielipideilmastoa?

Lue täälläSeuraavat askeleet

Lehdistötiedotteet

Kaikki barometriin liittyvät lehdistötiedotteet

Lue täälläLehdistötiedotteet