The Annual Hanaholmen Lecture 2019

Hanasaari, Espoo

|
27.11.2019 14:00 - 17:30

Welcome to the second Annual Hanaholmen Lecture!


Skogen i Norden – en sammanflätad biologisk, kulturhistorisk och ekonomisk historia!

The Annual Hanaholmen Lecture är ett koncept som fick sin start 2018 med en diskussion om universitetens framtid i Sverige och Finland ur ett samverkansperspektiv med övriga aktörer i våra samhällen. Avsikten med the Annual Hanaholmen Lecture är att sammanföra nya akademiska perspektiv i interaktion med aktörer utanför akademin.

Skogen i Sverige och Finland är temat för The Annual Hanaholmen Lecture 2019. Key note föreläsningen ges av historikern, författaren och mediepersonligheten Gunnar Wetterberg från Sverige. Han gav ut sitt idéhistoriska verk Träd – en vandring genom den svenska skogen 2018. Samma år vann han den populära tv-frågesporten På spåret i Sveriges Television.

Gunnar Wetterberg & Eva Haettner Aurelius

Wetterbergs föreläsning följs av en kommentar från litteraturprofessor Eva Haettner Aurelius, som berättar också om Erik Johan Längmans verksamhet inom skogssektorn i våra länder på 1800-talet.  I samband med The Annual Hanaholmen Lecture samlas också en grupp humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare från Sverige och Finland för planeringen av ett nytt bilateralt forskningsprojekt om skogens betydelse för oss. De här historiska och litterära perspektiven på skog följs också upp av naturvetenskapliga och ekonomiska perspektiv på skogen i dag.

Tandem Forest Values 2019

Tandem Forest Values är ett bilateralt skogsforskningsprojekt som fick sin start 2017 som en presentdonation från svenska staten och privata svenska finansiärer Finlands 100-årsjubileum till ära. Tandem Forest Values får både en allmän presentation i dagens program och dessutom berättar professor Teppo Hujala frän Östra Finlands universitet om sitt forskningsprojekt ValueConnect i samarbete med Svenska Lantbruksuniversitetet. Vi vill också lyfta fram innovationers och start up företagandets roll för skogsekonomin genom att presentera Stora Ensos acceleratorprogram. Eftermiddagen avslutas med en summerande diskussion.

De som vill fortsätta kvällen i skogens tecken på Hanaholmen är hjärtligt välkomna att ta del av en middag med Gunnar Wetterberg, som berättar om sin medverkan i tv-frågesporten På spåret och knyter an det till sitt intresse för skogen. Middagen äger rum kl. 18.30 i Hanaholmens restaurang Johannes och kostar 30 euro.

Anmälan till the Annual Hanaholmen Lecture och/eller skogsmiddagen med Gunnar Wetterberg öppnas inom kort.


Program

14.00  Öppning av evenemanget, Hanaholmens VD Gunvor Kronman

14.10  En idéhistorisk vandring i den svenska skogen, historiker och författare Gunnar Wetterberg, utgående från sin bok Träd

15.00  Skogen i litteraturen och en kommentar till Wetterbergs inlägg utgående från Erik Johan Längmans engagemang för skogen i Sverige och Finland, prof. emerita Eva Haettner Aurelius

15.30  Kaffepaus

16.00 Presentation av Tandem Forest Values vol. 1-2, Ulrika Jakobsson, vetenskapsrådgivare, Finlands Akademi

16.15  Presentation av ValueConnect, ett projekt finansierat av Tandem Forest Values, volym 1, prof. Teppo Hujala, Östra-Finlands universitet

16.45  Presentation av innovativa start ups i skogssektorn inom ramen för Stora Ensos Accelerator Programme Marcus Dehlin, Head of Business Alliances, Stora Enso

17.15-17.30  Summerande diskussion och avslutning


Språk: Svenska. Kysymyksiä voi esittää myös suomeksi.
Föreläsningen är avgiftsfri, men förutsätter en förhandsanmälan.
Middagen kostar 30 €/person (betalas på plats)

Mer information: Projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi

Seminariet ordnas av projektet HanaAcademy vid Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland med stöd från Kulturfonden för Sverige och Finland och Stiftelsen Längmanska Kulturfonden.