Regler för utlottningen

Tävlingsregler

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland (FO-nummer: 0220046-0, nedan kallad ”Hanaholmen”), Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo, Finland.

Genom att delta i tävlingen förbinder du dig att följa nedanstående regler, beslut som härrör till tävlingen samt instruktioner och specifika villkor som finns på tävlingssidan. Hanaholmen förbehåller sig rätten att ändra på reglerna.

Deltagande i tävlingen

Alla privatpersoner som fyllt 18 år kan delta i tävlingen, med undantag av anställda på Hanaholmen som är med och arrangerar tävlingen.

Man kan delta i tävlingen på https://www.lyyti.in/Utlottning__Bokmassan_i_Goteborg_0304. Bland alla som deltar utlottas ett logipresentkort. Man kan delta i tävlingen på det sätt som framkommer på tävlingssidan och genom att följa tävlingsreglerna.

Man kan delta i tävlingen endast en gång.

Tävlingstid

Tävlingstiden börjar 22.9.2022 och slutar 25.9.2022. Svar som inkommit efter att tävlingstiden upphört beaktas inte.

Priset

Bland alla deltagare utlottas följande pris: ett logipresentkort. I presentkortet ingår övernattning för två personer i ett skärgårdsinspirerat Superior-rum på hotell Hanaholmen. Alla rum har havsutsikt. I övernattningen ingår en mångsidig frukost i restaurang PLATS.

Vinsten kan inte bytas till pengar eller andra varor. Hanaholmen förbehåller sig rätten att byta vinsten till något annat av motsvarande värde.

Vinnande i tävlingen och informerande om vinsten

Tävlingens vinnare utlottas senast 30.9.2022 efter att tävlingstiden upphört. Vinnaren informeras personligen till den e-postadress eller telefonnummer som tävlingsdeltagaren angett. Ifall vinnaren inte går att få tag på inom tre dagar efter utlottningen eller om vinsten returneras på grund av felaktiga uppgifter eller på grund av andra leveransförhinder, kan en ny vinnare dras.

Om vinnaren har handlat emot dessa regler, tävlingens andra direktiv eller i övrigt emot lagen kan deltagandet förkastas. Hanaholmen har rätt att ogiltigförklara deltagare som försöker missbruka tävlingsresultaten eller manipulera vinstmöjligheterna.

Ansvar

Vinstens lotteriskatt betalas av Hanaholmen. Vinnaren betalar själv andra möjliga kostnader som kan uppstå i samband med mottagandet av vinsten eller dess användning samt deltagande i tävlingen.

Hanaholmen ansvarar inte för eventuella problem relaterade till teleförbindelser (till exempel avbrott) i samband med deltagande i lotteriet och inte heller för förlorade deltaganden till följd av dessa. Hanaholmen ansvarar inte för skador eller utgifter som orsakas av deltagande eller genom att lösa in och använda priset. Hanaholmen är inte ersättningsskyldig om vinnarna själva inte kan använda priserna.

Hantering och användning av personuppgifter

De personuppgifter som samlas in i samband med tävlingen används i den utlottning som ordnas i samband med tävlingen, för att informera om vinnaren samt för att skicka vinsten till vinnaren. Uppgifterna används inte till andra ändamål och raderas när vinnaren är dragen och vinsten ivägskickad. Vinnarens kontaktuppgifter sparas för skattemyndigheterna i sex år.

De uppgifter du gett i samband med deltagandet används för direktmarknadsföring bara om du gett tillstånd till det. Läs mer om hantering av personuppgifter, den registrerades rättigheter och deras förverkligande på Hanaholmens sidor här: www.hanaholmen.fi/sv/dataskyddsbeskrivning/.

Kontaktuppgifterna överlåts inte åt andra parter och de används inte för andra ändamål.