Kulttuurijohtajat solmivat uusia kontakteja

Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston merkittävä aloite Hanaholmen Kultur, joka kokoaa yhteen kulttuuripoliittisesti tärkeitä virkamiehiä Suomen ja Ruotsin eri kunnista, on aloittanut toisen vuotensa.

Toukokuun lopussa 10+10 kulttuurijohtajaa Ruotsin ja Suomen kunnista kokoontui Tukholman ulkopuolella sijaitsevaan Sigtunaan ensimmäiseen kokoustilaisuuteensa.

Viisivuotinen Hanaholmen Kultur -hanke kokoaa yhteen kulttuurijohtajia Ruotsin ja Suomen pienistä ja keskisuurista kunnista, tänä vuonna Jokkmokkista ja Kittilästä pohjoisessa Sipooseen Laholmaan etelässä.

Ensimmäisessä verkostotapaamisessa Sigtunassa kulttuurijohtajat keskustelivat muun muassa Ruotsin ja Suomen välisistä rakenteellisista ja rahoituksellisista eroista Åbo Akademin hallintoasiantuntija Siv Sandbergin ja Ruotsin taidetoimikunnan varapääjohtajan Veronica Lamppa Lönnbron johdolla.

Lisäksi keskusteltiin tilojen yhteiskäytöstä, osallisuudesta ja esteettömyydestä, onnistumisen konsepteista ja uusista rahoitusmalleista. Verkostohanke kestää vuoteen 2027 asti, ja siihen osallistuu vuosittain kaksikymmentä uutta osallistujaa.

”On äärimmäisen hyödyllistä, että voimme jakaa keskenämme erityisiä haasteita ja menestyskonsepteja. Meillä kaikilla on samanlaisia haasteita, ja voimme näyttää toisillemme erilaisia tapoja ratkaista ongelmia. On myös palkitsevaa tavata kollegoita. Pienemmän kunnan kulttuurijohtaja työskentelee hyvin paljon yksin. Itselleni on ollut myös hienoa huomata, että voin käyttää vanhaa ruotsin kielen taitoani”, kertoo Lappeenrannan kulttuurijohtaja Anu Taika.

Kulttuurijohtaja osallistuvat hankkeeseen hakemuksen perusteella. Tämä vuoden osallistujat tapaavat toisen kerran Hanasaaressa lokakuussa.

Haku vuoden 2025 ohjelmaan aukeaa tänä syksynä Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston verkkosivuilla.