Språkvårdsdagen 2019

Hanasaari, Espoo

|
17.5.2019 08:30 - 15:30

En diskussions- och fortbildningsdag om det svenska språket för språkarbetare i Finland och Sverige.

Hur når vi fram med språket?
Tänka, berätta, förklara.

SPRÅKVÅRDSDAGENS PROGRAM

8.30 Morgonkaffe med tilltugg

9.00 Välkommen
Maria Romantschuk, programdirektör, Hanaholmen
Henrik Huldén, ordförande, Hugo Bergroth-sällskapet

Språkliga rekommendationer som färskvara
Maria Bylin, Språkrådet, Sverige

ELY, SOTE, SUPO – översättarens dilemma
Ilkka Voimäki, översättare, riksdagens svenska byrå

bensträckare

Myndighetsspråkvård och klarspråkssamarbete
Maria Fremer, språkvårdare, Institutet för de inhemska språken

Utdelning av Hugo Bergroth-priset

11.30 lunch och fackboksmarknad

13.00 ”Som en fotboll utan fötter”.
Språket i finlandssvensk barn- och ungdomslitteratur
Mia Österlund, docent i litteraturvetenskap, Åbo Akademi

Estrids bokklubb – en genväg till unga läsare
Sanna Sofia Vuori, barnkulturarbetare och författare

kaffe

14.30 Vad förstår vi?
Tomas Dalström, hjärnvetare, Very Important Brains, Sverige

15.30 Språkvårdsdagen är slut


Ladda ner programmet här>>>

Deltagaravgift 70 € (med studiekort 40 €, för Hugo Bergroth-sällskapets medlemmar 40 €) inkluderar lunch och två pausserveringar.

Arrangörer:
Hugo Bergroth-sällskapet
Institutet för de inhemska språken
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

Tilläggsinformation: Projektchef Henrik Huldén, +358 (0)400 26 56 56, henrik.hulden(at)hanaholmen.fi