Väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisy Pohjoismaissa

Hanasaari, Espoo

|
25.9.2018 09:00 - 16:15

Sosiaali- ja terveystoimessa on suuri tiedon tarve liittyen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ehkäisyyn sekä viranomaisten toimintamahdollisuuksiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos yhdessä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen kanssa järjestävät kutsuvierasseminaarin.

Hanasaaren seminaarissa tarkastellaan radikalisoitumista ilmiönä, Suomen kansallista väkivaltaisen ekstremismin vähentämisohjelmaa, Tanskan, Ruotsin, Norjan ja Suomen malleja tunnistaa ilmiö ja ehkäistä sitä, sekä edesauttaa siitä irtautumista.
Ohjelman painotus on paikallistasolla tehtävässä sekä eri viranomaisten ja yhteisöjen välisessä yhteistyössä.

OHJELMA

Pohjoismainen seminaari käsittelee väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyä

Mitä tarkoittaa ekstremismi? Mitkä syyt vaikuttavat väkivaltaisen radikalisoitumisen taustalla? Millaisia keinoja Pohjoismaissa on tunnistaa näitä ilmiöitä ja ehkäistä niitä ennalta? Muun muassa näihin kysymyksiin paneudutaan Väkivaltaisen radikalisoitumisen tunnistaminen ja ehkäisy Pohjoismaissa -seminaarissa 25. syyskuuta.

Seminaarin tavoitteena on lisätä ammattilaisten osaamista ja siten tehostaa väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyä. Ilmiöiden ennaltaehkäisyn näkökulmasta on tärkeää, että yhteiskunta kykenee edistämään ihmisten yleistä hyvinvointia ja että erityisesti nuoret saavat aiheesta riittävästi tietoa, jolloin heidän osaamisensa ja sietokykynsä vahvistuvat.

Päivän aikana käsitellään muun muassa radikalisoitumista ilmiönä ja Suomen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelmaa. Osallistujat Tanskasta, Ruotsista, Norjasta ja Suomesta esittelevät seminaarissa malleja, joilla voidaan tunnistaa radikalisoitumista, ehkäistä sitä ja edesauttaa siitä irtautumista.

Suomessa ekstremismin vähentämisohjelmaa toteutetaan poikkihallinnollisesti

Suomen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelman tavoite on ehkäistä ennalta kaikkia maassamme esiintyviä väkivaltaisen ekstremismin muotoja. Nämä ovat väkivaltainen äärioikeisto, väkivaltainen äärivasemmisto ja radikaalien vaihtoehtoliikkeiden käyttämä väkivalta, uskonnolla perusteltu väkivaltainen ekstremismi ja yksittäiset toimijat.

Ehkäisevää työtä tekevät ennen kaikkea sosiaalityöntekijät, terveysalan ammattilaiset, vankilaviranomaiset, nuorisotyöntekijät, järjestöt, yhteisöt ja opettajat poliisin lisäksi. Työssä on tärkeää ottaa huomioon erilaiset perheet ja nuoret, sillä radikalisoitumisen taustalla on aina useita syitä eivätkä radikalisoituneet henkilöt ole keskenään samanlaisia.

Väkivaltaisella ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailmalla tai ideologialla perustellen. Väkivaltainen radikalisoituminen on yksilöllinen prosessi, joka voi johtaa siihen, että henkilö ryhtyy väkivaltaiseen ekstremistiseen toimintaan. Viha ja rasismi voivat johtaa myös ekstremismiin. Siksi radikalisoitumisen taustalla oleviin syihin vaikuttaminen on tärkeää.

Radikalisoitumisen ennalta ehkäisyssä pyritään pysäyttämään yksittäisen ihmisen radikalisoitumisprosessi. Tavoite on tunnistaa riskissä oleva ihminen ja saada hänet luopumaan aatemaailmalla perustellun väkivallan käytöstä, sillä uhkaamisesta ja siihen kannustamisesta. Ryhmiin vaikuttamisen tavoitteena on ennaltaehkäistä väkivaltaisesti radikalisoituneiden ryhmien syntymistä sekä vahvistaa ryhmien omaa kykyä vastustaa väkivaltaan yllyttävää propagandaa ja rekrytointia.

Radikalisoitumiseen voi johtaa monta asiaa

Radikalisoitumiseen vaikuttavat ihmisen yksilölliset ja elämäntilanteeseen liittyvät asiat sekä yhteiskunnalliset syyt. Radikalisoitumisen riskiä lisäävät ulkopuolisuuden kokemukset, merkityksettömyyden tunne, suvaitsemattomuus, sosiaalisen tuen puute, syrjintä ja rasismi. Myös ongelmat toimeentulossa, osattomuus yhteiskunnassa ja syrjäytyminen voivat edistää radikalisoitumista. Nämä eivät yksistään riitä radikalisoitumisen syiksi. Tilannetekijät vaikuttavat siihen, miksi jotkut radikalisoituvat ja toiset eivät. Radikalisoitumiseen voivat vaikuttaa tulkinnat ihmisryhmistä, maailmasta, uskonnosta, ihmisten ja valtioiden välisistä suhteista, ihmisarvosta, pyhästä ja ei-pyhästä tai vastaavista asioista sekä yksilön toimintaa ohjaavista uskomuksista.

Seminaarin järjestävät yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus.

Seminaaria voi seurata suorana videon välityksellä täältä.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pirjo Lillsunde, STM, p. 050 5236207
Kehittämispäällikkö Merja Mikkola, THL, p.029 5247 515

Järjestelyihin liittyvissä kysymyksissä: Projektipäällikkö Tina Räihä, tina.raiha(at)hanaholmen.fi