Hanaholmen-aloite

Hanaholmen-aloite on kriisivalmiusohjelma, jonka tavoitteena on vahvistaa siviilipuolen kriisinhallintakykyä Ruotsissa ja Suomessa ja edistää maiden välistä yhteistyötä siviilikriisien varautumisessa ja hallinnassa.