Näkökulmia taideteokseen

Taiteilijat O, Hanasaari sekä Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto järjestivät taideteoksen käsitettä pohtivan seminaarin 10.9. Hanasaaren kulttuurikeskuksessa.