Historialliset vuosiluvut

Täällä esitellään tärkeitä vuosilukuja Suomen ja Ruotsin historiassa. Klikkaa vuosilukuja ja opi lisää maiden yhteisestä historiasta. Videotuotannosta vastaa Douglas Productions.

Marja Kanervon veistos VUOSI LUVUT Tukholman Engelbrektsplanilla

Historialliset vuosiluvut 

 • 1100-luku Ruotsin valtakunta rakentuu – vanhat maakunnat muodostavat yhteisen kuningaskunnan katolisen kirkon tuella. Myös Suomen maakunnista tulee osa Ruotsin kuningaskuntaa ja länsimaista kulttuuripiiriä.
 • 1252 Birger Jarl perustaa Tukholman, yhteisen valtakunnan sydämen.
 • 1362 Itämaan eli suomalaisten maakuntien edustajat kutsutaan kuninkaanvaaliin Moran kivelle.
 • 1477 Kuningaskunnan ensimmäinen yliopisto perustetaan Uppsalaan.
 • 1527 Kustaa Vaasa tuo valtakuntaan luterilaisuuden. Tämä avaa tien vahvalle valtiovallalle ja raamatun kääntämiselle kansankielille ruotsiksi ja suomeksi. Samalla luodaan perusta nykyisille, kansallisille kirjakielille.
 • 1550 Kustaa Vaasa perustaa Helsingin.
 • 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia — sittemmin Helsingin yliopisto — perustetaan.
 • 1648 Westfalenin rauha päättää 30-vuotisen sodan, Ruotsista tulee yksi Euroopan suurvalloista.
 • 1703 Venäjä perustaa Pietarin. Itämeren alueen geopolitiikka muuttuu pysyvästi, ja Ruotsi menettää suurvalta-asemansa.
 • 1734 Ruotsin valtakunnan laki luo perustan sekä Ruotsin että Suomen nykyiselle oikeusjärjestelmälle.
 • 1772 Uusi hallitusmuoto, jota sovelletaan Ruotsin valtakunnassa vuoteen 1809 asti ja Suomessa vuoteen 1919
 • 1809 Valtakunta jakautuu kahtia. Suomesta tulee Venäjän keisarikunnan autonominen suuriruhtinaskunta, mutta Suomi säilyttää ruotsalaisen yhteiskuntajärjestyksensä.
 • 1863-1866 Poliittinen liberalisointi molemmissa maissa. Ruotsissa luovutaan vanhoista nelisäätyisistä säätyvaltiopäivistä nykyaikaisen parlamentin hyväksi, Suomessa nykyaikaistetaan vanhoja nelisäätyisiä säätyvaltiopäiviä.
 • 1906 Suomi luopuu vanhoista säätyvaltiopäivistä ja saa yleisellä ja yhtäläisellä äänioikeudella valitun kansanedustuslaitoksen. Välit Venäjään vaikeutuvat nopeasti ja säädöstyö jää kesken.
 • 1917 Suomi julistautuu itsenäiseksi joulukuussa, Ruotsi tunnustaa uuden valtion viipymättä tammikuussa 1918.
 • 1919 Molemmissa maissa siirrytään parlamentaariseen demokratiaan, jossa kansalaisilla on yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kaikissa vaaleissa.
 • 1939-1945 Ruotsi auttaa sotaan joutunutta Suomea merkittävillä lainoilla ja vahvoin vapaaehtoisvoimin.
 • 1954-1955 Pohjoismaiset työmarkkinat perustetaan — Suomi liittyy Pohjoismaiden neuvostoon.
 • 1995 Suomi ja Ruotsi liittyvät Euroopan unioniin.
 • 2000 ~ Vuorovaikutus maiden välillä syvenee.
Marja Kanervon VUOSI LUVUT