Sverige och det finska inbördeskriget

Det finska inbördeskriget våren 1918 dominerade den svenska samhällsdebatten och orsakade en regeringskris som kunde ha resulterat i regeringens fall.

Det finska inbördeskriget våren 1918 dominerade den svenska samhällsdebatten och orsakade en regeringskris som kunde ha resulterat i regeringens fall.

Officiellt höll sig Sverige neutralt men i praktiken stödde staten den vita regeringen och tillät bl.a. transporter av soldater och vapen via Sverige. Ett tusental svenskar reste till Finland för att som frivilliga delta i striderna, de flesta på de vitas sida. Många av dem råkade ut för omfattande trakasserier hemma efter krigets slut. I februari skickade Sverige en militär expedition till Åland för att officiellt beskydda befolkningen från stridigheter men egentligen med missionen att annektera ögruppen. Den s.k. Ålandsfrågan förblev en smärtpunkt mellan Sverige och Finland en lång tid.

Historikerna Aapo Roselius och Tobias Berglund samtalar med redaktören och författaren Staffan Bruun om Sverige och svenskarna i det finska inbördeskriget.

Inslaget börjar vid 2:14.