Hanaforum: Elämää hinnalla millä hyvänsä?

Hanasaari, Espoo

|
3.4.2018 14:15 - 16:30

Eutanasia on nykyään sallittu kymmenissä maissa, ja yhä useampi maa harkitsee sen laillistamista. Kysymys on ajankohtainen myös Suomessa ja Ruotsissa, mutta maiden tavat käsitellä tätä kysymystä eroavat toisistaan.

Eutanasiakysymys on saanut poliittisen jalansijan Suomessa kansalaisaloitteen myötä, joka sai ennätysajassa kokoon vaaditut 50 000 nimeä. Eutanasiasta on keskusteltu eduskunnassa, ja nyt sosiaali- ja terveysvaliokunta on ottanut kysymyksen pöydälleen. YLEn tekemän tutkimuksen mukaan lähes kuusi kymmenestä kansanedustajasta on kuolinavun sallimisen kannalla. Viime vuonna tehty mielipidemittaus osoitti, että myös 73 prosenttia suomalaisista suhtautuu positiivisesti eutanasiaan.

Ruotsissa kysymys eutanasiasta on aiheuttanut poliittisen kentän pirstaloitumisen, mistä johtuen kysymys ei ole politisoitunut siellä. Kansalaisaloitteen puuttuminen, mikä edellyttäisi kysymyksen poliittista käsittelyä, on aiheuttanut jonkinlaisen status quo -tilanteen. Selvä enemmistö ruotsalaisista kannattaa eutanasiaa, mutta hallitus ei ole tarttumassa kysymykseen. Sen sijaan on tarkoitus tehdä erityisiä hyvään hoitoon tähtääviä panostuksista elämän loppuvaiheessa.

Missä menee kuolevan tahdon kunnioittamisen ja hinnalla millä hyvänsä ylläpidettävän elämän raja? Onko jokaisella oikeus päättää omasta elämästään myös sen loppuvaiheessa? Lisäisikö laillinen kuolinapu turvallisuutta elämän loppuvaiheessa? Onko mahdollista sekä sallia eutanasia että kehittää palliatiivista hoitoa? Mitä mahdollisia riskejä laillistettuun eutanasiaan liittyy? Jos Suomi sallii kuolinavun, mitä vaikutuksia tällä on Ruotsille?

Avauspuheenvuoro
Jaana Hallamaa, puheenjohtaja, Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE
Michael Lövtrup, Ruotsin valtion lääketieteelliseettinen neuvosto SMER

Keskustelu
Kjell Asplund, puheenjohtaja, Ruotsin valtion lääketieteelliseettinen neuvosto SMER
Juha Hänninen, Terhokodin entinen ylilääkäri
Stefan Wallin, kansanedustaja
Kati Myllymäki, toiminnanjohtaja, Lääkäriliitto
Ilkka Kantola, kansanedustaja ja teologian tohtori

Keskustelua moderoi Maarit Tastula

Kielet: suomi ja ruotsi, simultaanitulkkaus.
Yhteistyössä ETENE ja SMER
Ilmoittaudu viimeistään 2.4.2018 alla olevasta linkistä.