Hanaforum: Liv till varje pris?

Hanaholmen, Esbo

|
3.4.2018 14:15 - 16:30

Legaliserad eutanasi finns idag i ett tiotal länder och allt fler länder överväger att införa laglig dödshjälp. Frågan har också aktualiserats i Finland och Sverige men hur frågan handhas skiljer länderna åt.

Den medborgardrivna frågan om eutanasi har brutit politisk mark i Finland i och med ett medborgarinitiativ som på rekordfart samlade de stadgade 50 000 namnunderskrifterna.  Eutanasi har debatterats i riksdagen och nu har social- och hälsovårdsutskottet frågan på sitt bord. En undersökning av YLE antyder att nästan sex av tio riksdagsledamöter stödjer dödshjälp. En opinionsmätning förra året visade att också 73 procent av finländarna är positiva.

I Sverige skapar frågan om eutanasi politisk splittring vilket har medfört att frågan inte har politiserats. Avsaknaden av möjligheten att via ett medborgarinitiativ tvinga frågan till politisk behandling har orsakat ett slags status quo. En klar majoritet av svenskarna är för eutanasi men regeringen har inte för avsikt att utreda frågan utan har istället aviserat särskilda insatser för bra vård i livets slutskede.

Var går skiljelinjen mellan att respektera den döendes vilja och liv till varje pris? Har vi rätt att själva bestämma över hela vårt liv, också slutskedet? Medför legaliserad dödshjälp ökad trygghet i slutskedet av livet? Är det möjligt att både införa eutanasi och att utveckla den palliativa vården? Vilka är de eventuella riskerna med legaliserad dödshjälp? Hur påverkas Sverige om Finland tillåter dödshjälp?

Inledningsanföranden
Jaana Hallamaa, ordförande Riksomfattande etiska delegationen inom social- och hälsovården ETENE
Michael Lövtrup, utredningssekreterare Statens medicin-etiska råd SMER

Diskussion
Kjell Asplund, ordförande Statens medicin-etiska råd SMER
Stefan Wallin, riksdagsledamot
Juha Hänninen, tidigare överläkare Terhohemmet
Kati Myllymäki, verksamhetsledare Läkarförbundet
Ilkka Kantola, riksdagsledamot och teologie doktor

Moderator: redaktör Maarit Tastula

Språk: svenska och finska med simultantolkning
I samarbete med ETENE och SMER
Anmäl dig senast 2.4.2018 via länken nedan.