Näin pohjoismaat kohtaavat tulevat kriisit

Ministeri Jan-Erik Enestam kertoo laatimastaan selvityksestä, Strategiaselvitys: Pohjoismaiden siviilivalmius, joka sisältää konkreettisia ehdotuksia kriisinhoitoon tulevaisuudessa.