Taidetta Hanasaaressa

Hanasaaressa taiteella on ollut keskeinen asema aina rakentamisesta lähtien.

Ruotsin hallitukselta ja kuningashuoneelta saadun rahalahjan turvin hankittiin taidetta paitsi kokoustiloihin ja ravintolaan myös kaikkiin hotellihuoneisiin.

Taidetta hankittiin pääosin tuon ajan nuorilta, läpimurron kynnyksen saavuttaneilta suomalaisilta ja ruotsalaisilta taiteilijoilta. Kokoelmassa näkyvät aikakauden trendit ja abstraktit taidevirtaukset.

Hanasaaren taidekokoelma kuvastaa Suomen ja Ruotsin kuvataiteen trendejä 1970-luvun alusta lähtien. Edustettuina ovat tuon ajan tunnetuimmat suomalaiset ja ruotsalaiset taiteilijat, ja teosten enemmistö on esittävää taidetta. Määrällisesti eniten on grafiikkaa.

Taidekokoelmaa on vuosien mittaan kasvatettu hankinnoin sekä lahjoitusten kautta. Uusitussa Hanasaaressa alkuperäistä taidekokoelmaa elävöitetään uudella, modernilla tavalla.

Kaikki teokset on puhdistettu, ja osa on myös konservoitu ja kehystetty uudelleen. Suunnittelu ja sijoittelu ovat Hanasaaren taideasiantuntija Susanne Procopé-Ilmosen ja sisustusarkkitehti Jukka Halmisen käsialaa.

Taidekokoelma on vierailijoiden ihailtavissa myös Hanasaaren gallerian järjestämien väliaikaisten näyttelyjen yhteydessä.