Slutbetyg i bildning? Sambandet mellan demokrati, skola och bildning

Svenskarna är det minst historiekunniga folket i Europa, hävdar professor Dick Harrison.

Svenskarna är det minst historiekunniga folket i Europa, hävdar professor Dick Harrison. Här samtalar han med Hanaholmens projekctchef Janne Wikström och professor Elina Lehtomäkiom historielösheten som fenomen och om kravet på utexamineringar och nyttotänkande i skolan och inom universitetsvärlden.