Ruotsin merkitys Suomelle

Tässä kyselytutkimuksessa (10/2020) selvitetään suomalaisten arvioita ja näkemyksiä Ruotsin merkityksestä Suomelle.

Pelkistävä määrittely kätkee sisäänsä useampia eri osatavoitteita ja näkökulmia. Kyselyn teema-alueet ulottuvat perehtyneisyydestä Ruotsiin, käsityksiin Ruotsin merkityksestä maallemme ja arvioihin koronaepidemian vaikutuksista Suomen ja Ruotsin sekä Pohjoismaiden keskinäisiin suhteisiin.

Yhteenvedossa tarkastellaan tiivistetysti keskeisiä tutkimuksen tuloksia.

Lue lisää tästä