Göteborg: EU och klimatkampen

EU:s miljöpolitik är ambitiös och kommissionen har som mål att göra Europa till den första klimatneutrala världsdelen fram till 2050. Stommen i EU:s klimatpolitik är utsläppshandeln, satsningar på grön teknologi och anpassning till klimatförändringen. Därutöver är EU den största finansiären av klimatåtgärder i utvecklingsländer. Under tiden drabbar klimatförändringen, orsakad av den rika delen av världen, hårdast de fattigaste länderna.

Var klimatnödläget som EU-parlamentet utlyste i november 2019 verkningsfullt?

Är EU den globala vägvisaren i klimatfrågan som kommissionen önskar? Är EU:s klimatåtgärder i utvecklingsländer tillräckliga? Vad ska EU göra mer av?

Medverkande: Jytte Guteland, Pär Holmgren, Europaparlamentariker, Sverige; Ville Niinistö, Nils Torvalds, Europaparlamentariker, Finland. Moderator: Tina Räihä, Hanaholmen.