Blockpolitikens vara eller icke-vara?

M/S Michael Sars, Visby

|
5.7.2022 16:15 - 17:00

Almedalsveckan: Vilka är fördelarna med konsensuspolitiken i jämförelse med blockpolitik?

Är det dags för en blocköverskridande regering efter valet i höst? Har konsensuspolitiken fördelar som eventuellt överväger blockpolitikens?

Det finns två länder världen som är mycket lika och som också ser varandra som syskon. Det är givetvis Finland och Sverige och orsaken är given: de 600 år av gemensam historia och det faktum att Finland kunde behålla de svenska lagarna och samhällstukturen, trots en rysk överhöghet.

Men det finns skillnader givetvis. En markant skillnad är det politiska systemet som kanske tydligast visar sig i finsk konsensuspolitik och svensk blockpolitik. I blockpolitikens förlovade land Sverige är höger-vänster-polemiken underhållning på hög nivå.

I Finland saknas blockpolitiken helt. Också sättet på hur regeringar bildas skiljer sig och har att göra med den finska konsensuspolitiken och pragmatismen. I Finland är breda koalitionsregeringar snarare regel än undantag men det kan resultera i att partierna ger avkall på ideologi.

Kunde konsensuspolitik efter finsk modell vara något för Sverige?

Medverkande: Prof. Henrik Ekengren Oscarsson, rådgivare, tidigare minister och partiordförande. Stefan Wallin, Lisa Pelling, statsvetare och chef för Arena Idé, Rasmus Ling, Miljöpartiet, Andreas Johansson Heinö, statsvetare och förläggare, Timbro.

Moderator: Projektchef Tina Räihä, Hanaholmen

Programmet arrangeras i samverkan med Kulturfonden för Sverige och Finland.