Fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland i en ny geopolitisk omgivning

Finland och Sverige är varandras viktigaste partner och det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet och försvarssamarbetet mellan länderna är omfattande och vi ser en stor utvecklingspotential. Samarbetet skapar möjligheter för förenade ansträngningar under alla förhållanden, också i konflikt och krig.

Både Sverige och Finland har valt alliansfrihet som plattform för sin säkerhet, dock är båda ländernas partnerskap med Nato långt integrerade och möjligheten att ansluta sig till försvarsalliansen är under diskussion i båda länderna. Britterna söker sin roll i försvaret av Europa efter Brexit och den nya administrationen i Washington söker sin plats i de nya transatlantiska relationerna.

Vad innebär de nya geopolitiska omständigheterna för det svensk-finska försvarssamarbetet?

Karin Enström

Manu Tuominen

Anders Ljunggren

Magnus Petersson

Jan-Erik Enestam?