Globsol 2021 – biodiversitet

Zoom och Hanaholmen

|
30.10.2021 00:00 - 00:00

Vad är biologisk mångfald och hur hänger den biologiska mångfalden ihop med klimatförändringarna?

Går det att sätta pris på naturen och vad är Dasgupta-rapporten? Vad kan vi själva göra för att förbättra miljön?

Välkommen med på årets Globsol som äger rum den 30 oktober på Zoom och den 19-22 november på Hanaholmen.

Sista ansökningsdagen för deltagande är den 28 oktober. 

Vad är Globsol? 

Globsol för samman unga människor mellan 18 och 22 från Sverige och Finland och ger dig som deltagare en möjlighet att lära dig om
aktuella frågor, delta i engagerande föreläsningar och diskussioner. Vi har ett nytt tema varje år. Du får också med dig
konkreta verktyg för att fortsätta jobba med liknande frågor i framtiden. Programmet erbjuder en möjlighet att lära sig nytt, utveckla sig och att skapa nya kontakter.