Göteborg: Yttrandefrihet i grannskapet

Göteborgs bokmässa. Scen: Yttrandefrihetsscenen.

|
1.10.2023 10:30 - 10:50

Vilka initiativ tas och borde tas för att kommunala kulturinstitutioner ska få en starkare roll i arbetet för yttrandefrihet i Sverige och Finland?

Vad kan göras på arenor som bibliotek, muséer och kulturhus? Hur kan kommun och region samarbeta med civilsamhället för att förbättra debattklimat och samtalskultur? Finns det outnyttjade synergieffekter mellan kommuner? Med: Maarit Jaakkola, Nordicom och kulturcheferna Karl Arvidsson, Mölndal och Ida Svanberg, Vänersborg, två av deltagarna i det finsk-svenska nätverket för kommunala kulturchefer – Hanaholmen Kultur. Samtalsledare: Henrik Huldén, Hanaholmen.

Biljett: Ingår i entrébiljetten.