Göteborgs bokmässa: Diktaturer räds demokratier

Göteborgs bokmässa, Forskartorget

|
22.9.2022 10:05 - 10:35

Propagandan som diktaturer sprider om demokratier kan ses som täckmantel för den inbyggda rädslan i diktaturerna.

Dels en intern rädsla som en kontrollapparat, dels en extern rädsla för de friheter och rättigheter som ingår i liberala demokratier.

Statsvetarna och emerituspofessorerna Bo Rothstein och Jan Sundberg diskuterar vad forskningen säger om diktaturernas rädsla för liberala demokratier.