Göteborgs bokmässa: kampen för frihet och demokrati

Göteborgs bokmässa, Globala Torget

|
22.9.2022 09:15 - 10:00

Finlands och Sveriges engagemang i kampen för frihet och demokrati.

Det är snart 30 år sedan apartheidpolitiken upphörde och visionen om ett fritt och demokratiskt Sydafrika förverkligades. När ANC vann valet 1994 var de nordiska länderna med Sverige i spetsen de viktigaste allierade i kampen mot apartheid.

Även idag intar våra relativt små länder en framträdande roll i arbetet med att främja demokrati och mänskliga rättigheter i det globala utvecklingssamarbetet.

Vad har egentligen Sveriges och Finlands roll varit i olika frihetsrörelser och vilken roll spelar det folkliga engagemanget? 

Medverkande: Calle Sundstedt, Iina Soiri och Erik Lysén.