Hållbarhet i framtidens skola

Online

|
19.4.2021

Välkommen till ett aktuellt webbinarium!

Fallstudier i hållbarhet i läroplanen och lärarutbildningen

Tid: 19 april 2021 14.00-15.15 svensk tid, 15.00-16.15 finsk tid

Hållbar utveckling och lärande – hur ska vi balansera mellan kompetens och engagemang? Och vad kan projektlärande ge med tanke på ett långsiktigt engagemang för hållbarhet? Hur kan vi i våra yrkesutbildningar säkra hållbarhet som en yrkeskompetens? 

Utbildningssektorn nämns ofta som en central aktör i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Skolorna ska lära ut om hållbar utveckling, men samtidigt saknar lärare ofta verktyg att hantera dessa komplexa frågor i undervisningen. Tre forskare från Sverige och Finland dryftar de här frågorna tillsammans med lärarstudenter från våra länder.

PROGRAM

14.00/15.00 projektchef  Janne Wikström, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland: Välkomstord

14.05/15.05 prof. Johan Öhman, Örebro universitet: “Hur skapa ett hållbart engagemang?” (presentation på svenska)

14.20/15.20 rektor, docent Seija Mahlamäki-Kultanen, Hämeen ammattikorkeakoulu – Häme University of Applied Sciences: “Sustainable development in vocational education and training (VET) and in VET teacher education” (presentation på engelska)

14.35/15.35 prof. Jari Lavonen, Helsingfors universitet, ordförande för Lärarutbildarforumet i Finland: “Sustainable development, project learning and improvement of teacher education

14.50/15.50 Modererad diskussion mellan lärarutbildarstudenterna Emma Heikkilä (Finland/SOOL) och Maria Guthke (Sverige/Lärarförbundet) och de ovan nämnda inledarna

15.15/16.15 Avslutning

Språk:Svenska och engelska. Frågor kan ställas även på finska.
Evenemanget är avgiftsfritt, men förutsätter en förhandsanmälan.
Anmälan: Senast 19.4.2021 kl. 9 (svensk tid), kl. 10 (finsk tid).
Anmäl dig via länken nedan.
De som har anmält sig får en länk till diskussionen under förmiddagen 19.4.2021.

Tilläggsinformation: Projektchef Janne Wikström, janne.wikstrom(at)hanaholmen.fi