Hanaholmens Dialogpaus på distans

Online

|
4.12.2020 13:00 - 15:00

Vain kutsutuille osallistujille.

Kunskaper om och attityder till varandra erfarenheter av samarbete mellan Sverige och Finland. Vad behövs för en konstruktiv dialog?

Fredagen den 4.12 kl.13-15 finsk tid, kl. 12-14 svensk tidDeltagarna har inbjudits personligen.

Hanaholmen har tillsammans med aktörer i Sverige och Finland låtit genomföra två färska opinionsundersökningar som utförts parallellt i Sverige och i Finland. Undersökningarna påvisar bland annat att en majoritet av såväl svenskarna som finländarna tycker att Norden borde samordna sin framtida pandemiberedskap. I Sverige tycker 33 % av de tillfrågade att det nordiska samarbetet har försämrats på grund av pandemin, medan 35 % av finländarna svarar jakande på samma fråga. Däremot tycker en betydligt större del av finländarna att coronakrisen haft en negativ inverkan på de svensk-finska relationerna. 42 % av finländarna instämmer i påståendet, medan endast 24 % av svenskarna är av samma åsikt. 61 % av finländarna ser också Sverige som den viktigaste samarbetspartnern i världen.

Vi kommer att kort presentera de mest centrala resultaten från undersökningarna och sedan diskutera tillsammans kring följande teman:

Önskar du ett starkare samarbete i beredskapsfrågor? Hur mycket upplever du att man vet och kan om det andra landet i ditt land? Är det nödvändigt att kunskapen om varandra är på samma nivå för att föra en fruktsam dialog? Hur nödvändigt är det att fysiskt besöka Sverige/Finland?

PROGRAM

13.00 Inledning och presentation av centrala enkätresultat, Gunvor Kronman, VD, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

13.15 Diskussion. Diskussionen leds av Jonna Similä, programkoordinator vid Hanaholmen och sakkunnig vid Dialogpausstiftelsen

14.45 Diskussionens insikter och slutord

15.00 Diskussionen avslutas

Diskussionen är Hanaholmens bidrag i Dialogpausveckan som pågår 1.-7.12.2020. Kom med och fördjupa kunskapen om bilateralt samarbete!

Novus-undersökningen utfördes på uppdrag av Kulturfonden för Sverige och Finland, Finlandsinstitutet och Finsk-svenska handelskammaren medan Kantar-undersökningen utfördes på uppdrag av Stiftelsen för kommunal utveckling – KAKS, Helsingfors universitet, Nationalmuseet och Hanaholmen.

Se Novus-undersökningen här>>>

Läs mera om Kantar TNS-undersökningen här>>>

För frågor om evenemanget kontakta: programkoordinator Jonna Similä, jonna.simila(at)hanaholmen.fi

För ytterligare information om enkäten, vänligen kontakta Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel. +358 40 767 7373