Hur kan samarbete mellan konstnärer och forskare bidra till samhällsutvecklingen?

Konsertsalen, Scenkonst Sörmland, Eskilstuna. Lokal tid.

|
10.2.2023 10:00 - 10:45

Exempel från Sverige och Finland

Är konst och vetenskap bara olika metoder för att undersöka sanningens gränser? Vad betyder känslor för relationen mellan människor, natur, och byggd miljö? Kan man älska en bro? Har vattnet en själ? Är tekniken till för att kontrollera naturen, eller styr naturen oss genom tekniken? Kan infrastruktur vara kultur?

Samhälls- och demokratiutvecklingen kan gynnas av samarbetet mellan olika typer av aktörer i hanteringen av problem som utsläpp, annan miljöförstörelse eller brister i kulturell, politisk eller ekonomisk delaktighet i våra samhällen.

I det här samtalet diskuterar konstnär Åsa Cederqvist från Stockholm och forskare David Nilsson från Kungliga Tekniska Högskolan sitt samarbete och stadsutvecklare Tove Holm från Åbo kommun i Finland berättar om sina erfarenheter av samarbete med olika typer av aktörer i stadsutveckling. Cederqvist och Nilsson har vatten som funktion och objekt i sitt arbete. Holm jobbar med möten mellan urban och rural skärgårdskultur. Projektchef Janne Wikström från Hanaholmen modererar samtalet.

Arrangörer: Hanaholmen och Kulturfonden för Sverige och Finland